Bij onze zuiderburen is het al geruime tijd verboden e-sigaretten met nicotine te verkopen. Maar in België ontstaat nu toch wat twijfel over deze wet. Aanleiding is een recent experiment dat onderzoekers van de KU in Leuven hebben gedaan. Zij onderzochten daarin of de e-sigaret kan helpen bij het stoppen van roken van tabak en de resultaten blijken zeer positief uit te pakken voor elektronische roken.

De Leuvense onderzoekers voerden gedurende acht maanden experimenten uit met 48 proefpersonen en de resultaten van dit onderzoek zijn kortgeleden gepubliceerd in het International Journal of Environmental Research and Public Health.

Significant betere cijfers
Tijdens het experiment bleken de deelnemers, die van te voren helemaal niet van plan waren te stoppen met roken, meer en meer geneigd hun gewone sigaretten in te ruilen voor elektronische sigaretten met nicotine en hun tabaksverslaving af te bouwen. Uiteindelijk waren na afloop 10 personen volledig gestopt met roken, terwijl over het geheel genomen het aantal gerookte tabakssigaretten gemiddeld met 60 procent was afgenomen. En dat zijn significant betere cijfers dan algemeen wordt waargenomen bij rokers die louter op wilskracht proberen te stoppen. Daarvan slaagt namelijk slechts 3 tot 5 procent erin na een poging te stoppen vervolgens ook daadwerkelijk 6 tot 12 maanden rookvrij te blijven.

Frank Baeyens en Dinska Van Gucht van de Eenheid Leerpsychologie en Experimentele Psychopathologie van de KU Leuven: “Als gebruikers goede ondersteuning krijgen bij het gebruik, biedt de e-sigaret met nicotine vele rokers een succesvol alternatief om minder of zelfs geen tabak meer te roken. Men voert nog steeds de handeling uit, inhaleert nicotinedamp, maar de schadelijke effecten van een tabakssigaret blijven hen bespaard. Terwijl e-roken veel overeenkomsten vertoond met het klassieke roken, ligt de hoeveelheid toxische stoffen in een elektronische sigaret met nicotine naar schatting 100 tot 1.000 lager dan bij een gewone sigaret met tabak.”

Op basis van hun onderzoeksresultaten pleiten de beide onderzoekers voor een heroverweging van het verbod en adviseren ze de e-sigaret met nicotine, net als in de buurlanden, gewoon op de Belgische markt toe te laten.

Categorieën Gezondheid