“Stoppen met roken is een makkie; ik heb dat al 20 keer gedaan.”

Voor je gezondheid is en blijft niet roken en ook niet dampen natuurlijk het gezondst! Maar als het stoppen met roken niet wil lukken, kies dan een veiliger en minder ongezond alternatief; de e-sigaret!

Er wordt nogal wat in negatieve zin gesuggereerd als het gaat om de gezondheidsaspecten in relatie tot de e-sigaret. Er zijn ontzettend veel nieuwsberichten op het internet te vinden die vaak volledig foute informatie bevatten. Zoals bijvoorbeeld berichten die beweren dat e-sigaretten meer gezondheid schade aanrichten dan tabaksigaretten. Een andere foute stelling die je ook vaak tegenkomt is dat e-sigaretten gezonder zijn dan gewone sigaretten. Hiermee suggereert de schrijver dat roken en dampen goed voor de gezondheid zou zijn. Allemaal onzin natuurlijk. Maar helaas zijn dit soort artikelen hardnekkig en blijven we meningen over de e-sigaret tegenkomen die we niet zomaar als waarheid kunnen aannemen.

Onderzoeken

Er is waarschijnlijk nog een lange tijd te gaan voordat er een eenduidige mening over het gebruik van de e-sigaret zal zijn in relatie tot gezondheid. De afgelopen jaren zijn er al veel wetenschappelijke onderzoeken gedaan. Hieruit is gebleken dat een e-sigaret dampen als veel minder ongezond kan worden beschouwd dan tabak roken.

Door over te stappen van tabak roken naar e-sigaret dampen zal schade aan de gezondheid aanzienlijk worden teruggebracht.

Ben je geïnteresseerd in onderzoeksrapporten, neem dan eens een kijkje op de volgende websites:

E-liquid ingrediënten (e-vloeistof)

Het inhaleren van damp is natuurlijk datgene waar het om draait als we het over gezondheid hebben. Als we eerst eens kijken naar de hoofdingrediënten in e-liquid dan zien we de volgende stoffen:

1. Propyleen glycol (PG) – Een kleurloze en reukloze niet toxische viskeuze vloeistof. Het wordt onder andere toegepast in voeding en cosmetica om vocht vast te houden. Propyleen glycol heeft hygroscopische eigenschappen. Een andere toepassing is als oplosmiddel voor kleur- en smaakstoffen. Een volgende welbekende toepassing is als dampvloeistof in dampmachines in discotheken. Propyleen glycol is goedgekeurd voor consumentengebruik en niet schadelijk voor de gezondheid;
2. Plantaardige (vegetable) glycerine (VG) – Een viskeuze kleurloze vloeistof meestal afkomstig van plantaardige olie, soms ook van dierlijk vet. De stof smaakt zoet en is niet giftig. Wordt onder andere toegepast in voeding. In medicijnen voor een verzachtend effect. In cosmetica als vocht vasthoudend middel. Vegetable glycerine is goedgekeurd voor consumentengebruik en niet schadelijk voor de gezondheid;
3. Aroma’s – De smaakstof in de vloeistof voor de e-sigaret. Kent natuurlijk ontelbare toepassingen in voeding en is niet schadelijk voor de gezondheid;
4. Gedestilleerd water – Zeer zuiver water, waaruit door destillatie alle anorganische zouten en vele organische stoffen zijn verdwenen;
5. Eventueel nicotine – Is een organische verbinding die in een relatief hoge concentratie voorkomt in de tabaksplant (Nicotiana tabacum). Nicotine is giftig en heeft een verslavende werking. Nicotine zelf is niet kankerverwekkend.

Verhouding PG/VG

Er zijn e-liquids met een hoog PG gehalte in de basis. Echter de voorkeur van veel dampers gaat eerder uit naar een hoog VG gehalte ivm de betere dampontwikkeling, natuurlijk zoetere smaak en zachtheid in de keel. Veel voorkomende verhoudingen PG/VG zijn: 30/70, 40/60, 50/50, 60/40, 70/30 en 80/20.

Een basis met 100% VG is in werkelijkheid meestal zo’n 85% VG en de rest is (gedemineraliseerd) water. 99,8% VG is namelijk zo stroperig dat het voor veel verdampers een te lage transportsnelheid naar de watten teweegbrengt en daarmee ongeschikt wordt om te dampen. Een te lage transportsnelheid van de e-liquid naar de watten kan een dryhit tot gevolg hebben en dat is zeer onsmakelijk.

Aroma’s hechten zich beter aan PG. De verhouding PG/VG 50/50 is eigenlijk een zeer goede balans tussen smaak en hoeveelheid damp en is daarnaast qua viscositeit toepasbaar in vrijwel alle verdampers.

E-liquid-damp inhaleren

Damp ontstaat door het verhitten van e-liquid. De damp wordt geïnhaleerd. Er wordt niets verbrand wat betekent dat er geen teer, koolmonoxide en andere schadelijke stoffen vrijkomen. Schadelijke stoffen die bij verbranding van tabak wel vrijkomen en worden geïnhaleerd.

De damp is een mix van de hierboven genoemde stoffen. Het is vrijwel kleurloos en laat geen neerslag achter van de eventueel aanwezige nicotine. Het menselijk lichaam kan minder goed nicotine uit damp opnemen dan uit sigarettenrook. Desondanks is het niet goed voor je gezondheid als je een e-liquid gebruikt met nicotine erin. Het is echter wel een stuk minder ongezond dan het roken van tabak.

De damp ruikt bij sommige e-liquids nergens naar, bij andere geeft het de geur van de e-liquid-smaak. Vaak is zowel de damp alsook de geur binnen een paar seconden verdwenen uit de lucht. Als de e-liquid nicotine bevat, zullen de nicotine-moleculen in de uitgeblazen damp zeer snel worden afgebroken . Het gaat dan over een aantal seconden. Voor omstanders is de damp dan ook niet schadelijk voor de gezondheid. Tenzij iemand allergisch zijn is propyleen glycol; dan kan het wat irritatie van de luchtwegen geven.

Tot op heden is er in geen enkel onderzoek een giftige aan tabak gerelateerde stof in de damp gevonden.

Voor-, nadelen en gezondheid

Met bovenstaande in acht nemende kunnen we vervolgens eens kijken wat de voor- en nadelen zijn; ook in relatie tot de gezondheid. We kunnen het bekijken vanuit twee invalshoeken, te weten:

1. Voor- en nadelen voor de niet-roker die start met dampen:

Voordelen:

 • Geen

Nadelen:

 • Mogelijk droge mond
 • Mogelijk allergische reactie op de propyleenglycol
 • Schade door en afhankelijkheid van nicotine bij nicotinehoudende e-liquid

2. Voor- en nadelen voor de roker die overstapt op dampen:

Voordelen:

 • Risicovermindering op verschillende vormen van kanker
 • Risicovermindering op hart-, vaat- en longziekten
 • Betere doorbloeding
 • Fitter voelen
 • Meer adem hebben
 • Meer energie hebben
 • Er minder bleek uitzien
 • Beter kunnen ruiken en proeven
 • Geen rokershoest meer hebben
 • Frisser ruiken voor de omgeving
 • Geldbesparing
 • Nauwelijks ontwenningsverschijnselen

Nadelen:

 • Mogelijk droge mond
 • Mogelijk allergische reactie op de propyleen glycol
 • Schade door en afhankelijkheid van nicotine bij nicotinehoudende e-liquid

Het grote aantal voordelen voor de gezondheid bij het overstappen van klassiek roken naar de e-sigaret is natuurlijk het gevolg van het stoppen met roken.

De e-sigaret heeft dus enorm veel voordelen ten opzichte van de tabak sigaret. Dit gegeven is geen onderwerp van discussie. Steeds meer gezondheidsinstituten bevestigen dit voordeel van de e-sigaret in vergelijking tot de tabaksigaret. E-sigaretten zijn ook goedkoper dan tabak sigaretten. Bovendien stinken ze niet en is de uitgeblazen damp niet schadelijk voor omstanders. Dit is door wetenschappelijk onderzoek reeds aangetoond.

De nadelen en mogelijke oplossingen

De eventueel droge mond en/of allergische reactie kan worden veroorzaakt door de propyleen glycol in de PG e-liquids. Zeker niet iedereen die dampt heeft hier last van. Bij veel onderzoeken blijkt vaak meer dan de helft van de deelnemers helemaal nergens last van te hebben. Gewoon voldoende water blijven drinken biedt vaak al de oplossing. Als er onverhoopt een allergische reactie optreedt kan je in plaats van PG- ook de VG-e-liquids uitproberen. VG staat voor vegetable glycerine (plantaardig) en is minder allergie-gevoelig. Het geeft ook wat meer damp, maar weer wat minder smaak.

Geen mens is gelijk en de een heeft geen bijverschijnselen van het dampen en de ander wel. De bijverschijnselen van dampen zijn echter voor zover bekend bijna nooit van een dusdanige aard dat er niets meer aan te doen is. Vaak is naast het voldoende water drinken en het tot je nemen van voldoende vitamines (wat je normaal gesproken altijd al moet doen) voldoende. Meer of minder PG, meer of minder VG, of andere aroma’s uitproberen. Het is per individu verschillend. Gewoon iets anders proberen mocht je ergens last van hebben. Ten opzichte van nicotine kan alleen maar gezegd worden dat het niet goed is voor je gezondheid. Toch moeten hier wel enige kanttekeningen bij worden geplaatst. Is het daadwerkelijk zo schadelijk en zo zwaar verslavend als men beweert?

Samenvattend

De voordelen van dampen ten opzichte van roken zijn enorm. Bij het overstappen zal je snel van alle voordelen genieten die stoppen met roken met zich meebrengen. De nadelen die je van dampen kunt ondervinden zijn vaak gemakkelijk op te lossen. De meeste dampers ondervinden geen nadelen.

Het nicotinegehalte zou je zo snel mogelijk moeten afbouwen. Het gaat vrij gemakkelijk. Nicotine alleen is namelijk niet het hoofdcomponent wat verslaving veroorzaakt in tabak sigaretten. E-liquid gebruiken zonder nicotine brengt je weer een stap verder naar een minder ongezond leven. Als je eenmaal zover bent dat je gebruik maakt van de e-sigaret zonder nicotine, kan je je afvragen of je het überhaupt nog moet doen. Aan de andere kant als je het zo nu en dan gezellig vindt, wat is er mis mee voor de gezondheid?

Categorieën Gezondheid