Met het wettelijk verbod van roken op de werkplek kwam er vanaf 1 januari 2004 voor veel verstokte rokers een eind aan het rustig aan het eigen bureau paffen van een sigaret of shaggie. En voor velen was en is dat nog altijd een flinke opgave. De vraag is nu echter of met de komst van de elektronische sigaret de tijden van weleer terugkeren. Kunnen en mogen we weer (e-)roken op de werkplek?

Goed nieuws

Het gebruik van de e-sigaret neemt ook in ons land steeds verder toe en daarmee stijgt ook het aantal gebruikers dat elektronisch wil roken op hun werkplek. Het goede nieuws is dat e-roken in beginsel niet in strijd is met het wettelijke rookverbod op bijvoorbeeld de werkplek. De e-sigaret valt niet onder de Tabakswet, want bevat immers geen tabak en de ‘rook’ die vrijkomt is geen rook, maar damp.

Voorgaande betekent echter nog niet dat je zo maar van je werkgever kunt eisen dat je op je werk gebruik mag maakt van de elektronische sigaret. In veel gevallen gaat dit in goed overleg met collega’s en werkgever, maar er zijn ook werkgevers die in hun huishoudelijk reglement hebben opgenomen dat het gebruik van dergelijke producten op de werkvloer verboden is en zetten op die manier e-rokers buitenspel. En waarom? Vaak wordt het gebrek aan wetgeving aangegrepen als argument tegen de e-sigaret en worden e-rokers daarmee zonder pardon en zeer onterecht op één hoop gegooid met A-rokers.

Richtlijn

Om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het komen tot een voor beide partijen acceptabele gedragscode met betrekking tot e-roken (of liever eigenlijk e-dampen) op de werkplek, heeft de Stichting Elektrisch Dampen Nederland, kortweg Stelda.nl genoemd, een richtlijn opgesteld. De stichting zet zich in voor het promoten van en een eerlijke voorlichting geven over alternatieven voor roken van tabak, waarbij men zich vooral richt op de elektronische sigaret. In de richtlijn (zie ‘De elektronische sigaret op de werkplek‘) komt men onder andere tot de volgende mogelijke voordelen van het toestaan van de e-sigaret op de werkplek:

 • Minder tijdsverlies door rookpauzes;
 • Minder gezondheidsproblemen die gerelateerd zijn aan het roken van tabak;
 • Voorbeeld en aanmoediging voor rokers om ook over te stappen;
 • Van nicotine is bewezen dat het concentratievermogen van gebruikers verbetert.

Gedragscode

Om te voorkomen dat er toch hinder wordt ondervonden aan elektronisch roken, heeft de stichting tevens met verschillende aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van de e-sigaret opgesteld:

 • Gebruik geen sterk geurende e-liquids die anderen zouden kunnen hinderen;
 • Gebruik een e-sigaret die geen grote wolken damp produceert;
 • Blaas geen damp in de richting van collega’s;
 • Gebruik de e-sigaret niet in klanttoegankelijke ruimtes;
 • Gebruik de e-sigaret niet in de aanwezigheid van bezoekers;
 • Gebruik de e-sigaret niet in ruimtes waar op dat moment gegeten wordt;
 • Gebruik van de elektronische sigaret is verboden in ruimtes waar open vuur ook is verboden;
 • Gebruik van de e-sigaret is verboden in ruimtes waar eten en drinken ook verboden is.

Overleg

Al met al zal het nog wel even duren voor er aan alle onzekerheden en onduidelijkheid rond elektronisch roken een definitief einde komt. Wetenschap en politiek dienen daarbij een belangrijke rol te vervullen. Tot die tijd is het advies: geef elkaar de ruimte en houd rekening met elkaar. In overleg moet er altijd een voor beide partijen acceptabele oplossing gevonden kunnen worden.

Categorieën Regelgeving