De Elektronische Sigaretten Bond Nederland, kortweg de Esigbond, heeft gisteren de Staat der Nederlanden gedaagd voor een kort geding. Dit in verband met de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voor e-sigaretten die op 1 februari in ons land in werking is getreden. Het geding dient voor de Haagse rechtbank en wel op 13 maart om 11 uur.

Onjuist en disproportioneel
De Esigbond heeft besloten tot het kort geding omdat men van mening is dat delen van de AMvB onjuiste en disproportionele maatregelen bevat. Roel Fresow, voorzitter Esigbond: “De maatregelen zoals die per 1 februari gelden, doen de e-sigaret branche in de gehele breedte onrecht aan en berokkenen schade aan vele individuele bedrijven en winkeliers. We vinden dan ook dat de rechter hierover een nader oordeel moet vellen en daarbij dient te bepalen of de Nederlandse Staat hiermee niet gewoon te ver is gegaan”.

De Esigbond stelde eerder naar aanleiding van de aankondigde maatregelen al vast dat de beleidsmakers van het Ministerie van VWS in opdracht van Staatssecretaris Van Rijn door onkunde en onwetendheid een wet hebben opgesteld die de plank volledig mis slaat. Meer details over de maatregelen zijn terug te vinden in ons artikel van eind januari: ‘Tijdelijk warenwetbesluit e-sigaret bijna van kracht’.

Esigbond
De Esigbond is een vereniging waarin de Nederlandse verkopers van elektronische sigaretten zich hebben verenigd en kan dus gezien worden als de branchevereniging voor handelaren in elektronische rookwaren en toebehoren. Men heeft als doel de kwaliteit van elektronische sigaretten verder te verbeteren en het ondernemerschap in de elektronische sigaretten industrie te professionaliseren. Men streeft naar het verbeteren van de service en informatie voor de gebruiker van de e-sigaret en wil de individuele en collectieve belangen van haar leden behartigen.

Eerder deze week bracht de Esigbond al een persbericht naar buiten over eventuele gevaareigenschappen van de elektronische sigaret. Onder de kop Overheid oordeelt: “E-sigaret ongevaarlijk”, laat de bond daarin onder andere weten dat er volgens de Raad van State geen gevaren kleven aan het gebruik van een elektronische sigaret. Het volledige bericht vind je op de website van de Esigbond.

Categorieën Regelgeving